Category - Bản tin DTS

Mekong Connect 2020 bàn cách đưa nông sản Việt ra thế giới

Bản tin DTS, Tin tức

ĐỒNG THÁP – Diễn đàn Mekong Connect 2020 với chủ đề "Đưa sản phẩm dịch vụ ĐBSCL vào chuỗi giá trị toàn cầu" thu hút đông đảo thành phần tham dự, hôm 21/12.