Đánh giá Mức độ

Trưởng thành online

Cho dù bạn là doanh nghiệp mới bắt đầu phát triển hoạt động online hay đã kinh doanh online được nhiều năm, nhận biết hiện trạng, thách thức và khó khăn của doanh nghiệp là bước đầu tiên để xây dựng một lộ trình phát triển để có thể chuyển đổi số thành công.

Trong khảo sát này, chúng tôi sẽ giúp bạn:

- Xác định doanh nghiệp đang ở đâu trên hành trình phát triển online và chuyển đổi số.
- Xác định những khó và thách thức của doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt động kinh doanh online.
- Những lý do khiến hoạt động kinh doanh online của doanh nghiệp không hiệu quả.
- Mô hình Go-online cơ bản và tại sao nó dể dàng thực hiện hơn những gì bạn từng nghĩ.

  • A - Chiến lược, quy trình & Kỹ năng
  • B - Giao tiếp rõ ràng
  • C - Thương hiệu nhất quán & Thể hiện thẩm mỹ
  • D - Thân thiện với người dùng & Dể xem
  • E - Tối ưu công cụ tìm kiếm
  • F - Blogs, liên kết mạng xã hội & Cộng đồng
  • G – Landing Pages & Chuyển đổi khách hàng tiềm năng
  • H – Nội dung
Vui lòng điền thông tin
Nhập email để nhận thông tin và được hỗ trợ