Đánh giá Mức độ

Trưởng thành online

Cho dù bạn là doanh nghiệp mới bắt đầu phát triển hoạt động online hay đã kinh doanh online được nhiều năm, nhận biết hiện trạng, thách thức và khó khăn của doanh nghiệp là bước đầu tiên để xây dựng một lộ trình phát triển để có thể chuyển đổi số thành công.

Trong khảo sát này, chúng tôi sẽ giúp bạn:

- Xác định doanh nghiệp đang ở đâu trên hành trình phát triển online và chuyển đổi số.
- Xác định những khó và thách thức của doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt động kinh doanh online.
- Những lý do khiến hoạt động kinh doanh online của doanh nghiệp không hiệu quả.
- Mô hình Go-online cơ bản và tại sao nó dể dàng thực hiện hơn những gì bạn từng nghĩ.

Đây là mẫu đánh giá xác định mức độ trưởng thành trên online của doanh nghiệp trong chương trình Go Online do Liên minh Chuyển đổi số Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DTS) tổ chức.Vui lòng chọn theo thang điểm từ 1 - 5 theo câu trả lời mô tả đúng nhất tình trạng của doanh nghiệp của Anh/Chị.
  • A - Chiến lược
  • B - Ngân sách online
  • C - Nhân sự online
  • D – Sản phẩm
  • F – Khách hàng
  • G – Marketing online
  • I – Chăm sóc khách hàng
  • J - Vận hành
Chiến lược, quy trình & Kỹ năng

Vui lòng chọn ít nhất 2 câu

Chiến lược

Vui lòng chọn ít nhất 2 câu

Vui lòng điền thông tin
Nhập email để nhận thông tin và được hỗ trợ