Đăng ngày: 02-02-2021

Đưa tiểu thương Chợ Lớn lên sàn thương mại điện tử

Ngày 9.9, tại TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Kinh tế và Cung ứng Lao động Quận 5 phối hợp Hội Doanh Nghiệp Quận 5 (TP.HCM) và các đơn vị đồng hành đã tổ chức lễ ra mắt “Chợ phiên online Chợ Lớn”

Nhập email để nhận thông tin và được hỗ trợ