Đăng ngày: 02-02-2021

Khởi động “chợ phiên online Chợ Lớn”

Nhằm thúc đẩy kinh tế, đáp ứng xu hướng chung trên thế giới và các hoạt động chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp, “Chợ phiên online Chợ Lớn” lần đầu tiên được tổ chức cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại quận 5.

 

 
 
Nhập email để nhận thông tin và được hỗ trợ