Thành lập Liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME
1 tuần trước

Thành lập Liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

(VNF) - Liên minh chuyển đổi số (DTS) do nhóm các doanh nghiệp thương mại điện tử thành lập, mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Ra mắt liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME
1 tuần trước

Ra mắt liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Liên minh Chuyển đổi số DTS do các doanh nghiệp thương mại điện tử thành lập, mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhập email để nhận thông tin và được hỗ trợ